สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลับสู่หน้าหลัก
สมัครสอบ
ค้นหาแบบฟอร์ม
การชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัคร
และบัตรประจำตัวสอบ
ค้นหาสถานที่สอบ
อัปโหลดเอกสาร
สมัคร SMS แจ้งเตือน
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ค้นหารายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ของสำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของสำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 จำนวนอัตราและหน่วยงานที่จะจัดจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 จำนวนอัตราและหน่วยงานที่จะจัดจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด